Nagrade

Denarne nagrade so v rokah občinstva!

Prvo mesto: 600€

Drugo mesto: 400€

Tretje mesto: 200€

Poleg denarnih nagrad, ki jih prejemejo tekmovalci na prvih treh mestih, pa smo izredno veseli, da bomo lahko podelili tudi dodatne bogate nagrade, ki prav tako predstavljajo doprinos k slovenskemu samospevu:


Vsi tekmovalci dobijo natisnjeno edicijo svojega samospeva.

Društvo slovenskih skladateljev podeljuje nagrado v obliki zgoščenk in notnih edicij.

* Od višine bruto denarnih nagrad se odvede 25% akontacije dohodnine.