Nagrade

ČESTITAMO LETOŠNJIM NAGRAJENCEM!

Poslušalci so glasovali tako:

1. mesto, 800€*: Vsaka zvezda, vsak planet – Ekipa 2: Aleksandra Naumovski Potisk / Nataša Zupan / Matija Potisk

2. mesto, 600€*: Makov cvet – Ekipa 5: Tom Varl / Lovro Korošec / Lovorka Nemeš Dular

3. mesto, 400€*: Pa da bi znal – Ekipa 4: Andrej Makor / Irena Yebuah Tiran / Damjan Brcar


Letošnje denarne nagrade bo zagotovil Festival Ljubljana.

Poleg denarnih nagrad, ki jih prejemejo tekmovalci na prvih treh mestih, pa smo izredno veseli, da bomo lahko podelili tudi dodatne bogate nagrade, ki prav tako predstavljajo doprinos k slovenskemu samospevu:


Naročilo novega cikla slovenskih samospevov. Nagrada gre Iztoku Kocenu, ekipa 10 – Umetnost.                               Zaradi velikega zanimanja za glasovanje smo se v ekipi spevSLAM odločili, da podelimo še dodatno nagrado v obliki naročila novih samospevov. Ta nagrada gre mlademu obetavnemu študentskemu skladatelju Jerneju Bedekoviču, ekipa 3 – Zvečer.                                                                        Vsi tekmovalci dobijo natisnjeno edicijo svojega samospeva.

Glasbena Matica Ljubljana podeljuje koncert za najbolj obetaven duo v okviru koncertnega abonmaja samospevov Glasbene matice leta 2021/2022. Nagrada gre Sabini Gruden in Angeliki Lajh, ekipa 6, ki bosta na koncertu izvajali tudi dela skladatelja Toma Kobeta.

Društvo slovenskih skladateljev podeljuje nagrado v obliki zgoščenk in notnih edicij.

Kulturno umetniški zavod PerArtem bo enemu ali več skladateljem ponudil koncert avtorske glasbe v sezoni 2022. Nagrada gre Aleksandri Naumovski Potisk, ekipa 2, in Iztoku Kocenu, ekipa 10.

* Od višine bruto denarnih nagrad se odvede 25% akontacije dohodnine.