Privolitev za zbiranje osebnih podatkov po GDPR

Izjava o varstvu podatkov v skladu z uredbo GDPR

 

1. Osebni podatki

V skupini spevSLAM zelo skrbno varujemo podatke in spoštujemo vašo zasebnost. Zbiramo, obdelujemo in uporabljamo vaše osebne podatke samo z vašim soglasjem ali če obstaja druga pravna podlaga za to v skladu z uredbo o varstvu osebnih podatkov GDPR in slovensko zakonodajo.

Osebni podatki se zbirajo samo v obsegu, ki je dejansko potreben za organizacijo prireditve spevSLAM.

Osebni podatki so vsi podatki, ki so povezani s posamezno osebo. Za komunikacijo s prijaviteljem potrebujemo ime in priimek, e-poštni naslov in telefonsko številko. Za ostale sodelujoče v skupini potrebujemo ime in priimek ter e-poštni naslov.

Pri zmagovalnih skupinah bomo po tekmovanju potrebovali še naslednje podatke prijavitelja: naslov, davčno številko in številko TRR. Te podatke potrebujemo za izplačilo nagrade ter plačilo akontacije dohodnine na FURS.

2. Dostop in izbris

Imate pravico, da kadar koli zahtevate vpogled v podatke, ki jih shranjujemo o vas, v informacije o njihovem izvoru in prejemnikih, v namen obdelave ter tudi pravico do popravka, prenosljivosti, ugovora, omejitve uporabe, blokiranja ali izbrisa netočnih in nezakonito obdelanih podatkov.

Če je prišlo do spremembe vaših osebnih podatkov, vas prosimo, da nam to sporočite.

Imate pravico, da kadar koli prekličete soglasje za obdelavo vaših podatkov. Vaše zahteve za dostop, izbris ali druge povezane stvari lahko naslovite na kontaktne osebe, navedene v 8. odstavku te izjave. V primeru preklica soglasja se vaša morebitna prijava na prireditev spevSLAM prekliče.

Če menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov ali da so vaše pravice do varstva podatkov kršene na kakršen koli način, imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec.

3. Zasebnost podatkov

Za zaščito vaših osebnih podatkov izvajamo ustrezne organizacijske in tehnične varnostne ukrepe. Ti previdnostni ukrepi se nanašajo zlasti na zaščito pred nepooblaščenim, nezakonitim in naključnim dostopom, obdelavo, izgubo, uporabo ali manipulacijo podatkov. Kljub vsem prizadevanjem, da konstantno vzdržujemo visoko stopnjo skrbnosti, ne moremo izključiti, da si lahko tretje osebe ogledajo ali uporabijo podatke, ki nam jih daste na voljo preko interneta.

Upoštevajte torej, da ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za razkritje podatkov zaradi napak med prenosom podatkov, ki jih ne povzročimo mi in nepooblaščenim dostopom tretjih oseb.

4. Uporaba podatkov

Obdelovali bomo podatke, ki so nam na voljo, za namene izvajanja prireditve spevSLAM ter za druge namene, za katere ste nam dali soglasje ali imamo za njih pravno podlago v splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

5. Prenos podatkov tretjim osebam

V primeru, da se vaši podatki prenesejo na tretje osebe (npr. podeljevanje nagrad…), bo prenos vaših podatkov potekal izključno v skladu z GDPR. Prenesli se bodo samo podatki, za katere ste dali soglasje ob prijavi na prireditev spevSLAM.

6. Poročanje o incidentih

Prizadevamo si, da čim prej odkrijemo incidente, ki bi lahko kakor koli vplivali na varnost podatkov. V tem primeru vam bomo to takoj javili in če je potrebno tudi pristojnem organu.

7. Hramba podatkov

Podatke bomo shranjevali tako dolgo kot je potrebno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali glede na zakonska določila.

8. Kontaktni podatki

Če imate vprašanja ali zahteve glede obdelave vaših osebnih podatkov, se obrnite na:

Theresa Plut
theresa@spevslam.si

ali na odgovorno osebo za varnost podatkov:

Uroš Čavič
uros@spevslam.si